Sağlık Sektöründe Outdoor Reklam

pattern
Mart 27, 2020

Reklam Sektörü

   Reklamcılık, tüm dünya üzerinde çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Hemen her ürün ve hizmetin reklamı yapılmakta, reklamcılık için büyük paralar ödenmekte ve büyük işler planlanmaktadır. Kısaca anlatmak gerekirse reklamcılık, milyar dolarların döndüğü dev bir sektördür. Ancak sektörün bu denli büyük olmasının da bir nedeni vardır. Reklam; bir ürün ya da hizmetin doğru şekilde tanıtılması, anlatılması ve bu ürün ya da hizmetten yararlanabilecek hedef kitlenin haberdar edilmesi ve yine bu hizmeti neden alması gerektiğini anlatma amacı güder. Hatta artık öyle bir hâl almıştır ki reklamı yapılmayan bazı hizmetler hiç bilinmeden yok olabilmektedir. Ya da bazı firmalar üründen çok reklama bütçe ayırmaktadır. Özellikle de sosyal medyanın bu denli yaygın olduğu günümüzde reklam bir ürün ya da hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu yüzden hemen her sektörden kişi, kurum ve kuruluşlar hizmet / ürün reklamlarını yaptırmaktadır. Sağlık sektörü de tanıtım yapılan alanlardan biridir. Sağlık sektöründe neden reklama ihtiyaç duyulur? gibi birçok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Sağlık Sektöründe Reklamcılık

   Sağlık sektöründe de, diğer sektörlerde olduğu gibi tanıtım, verilen hizmetleri tanıtma gibi nedenlerle reklam sektöründen faydalanılmaktadır. Kurum ya da kişiler verdiği hizmetleri tanıtma, hastalık ya da tedaviler konusunda önleyici, koruyucu faktörler gibi çeşitli bilgileri vermek amacıyla reklam sektöründen hizmet alabilmektedir. Sağlık konusunda reklam olup olmaması konusunda çeşitli tartışmalar olsa da sağlık sektörü hassas bir konu olduğundan reklamlarda bazı konulara dikkat edilmesi ve halkın yanlış bilgilendirilmemesi için çaba göstermek, yasal kısıtları göz önüne alarak reklam vermek daha doğru olacaktır. Bu yüzden de bu konuda profesyonel kurum ya da kuruluşlardan hizmet almak, en doğru reklamı, reklam stratejisini ve içeriği belirleyip sunmakta etkili bir destek olacaktır. Sağlık sektöründe eski zamanlardan bu yana çeşitli şekillerde var olmuş olan reklam günümüzde de doğru şekilde hazırlanırsa uygun hedef kitleye ulaşacak ve verilen hizmetin tanıtımı doğru şekilde yapılmış olacaktır. Bu yüzden sağlık sektöründe reklam verilirken dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurarak doğru bir reklam stratejisiyle yola çıkmak oldukça önemlidir. Bu sektörde reklam verirken dikkat etmeniz gereken detaylar yazımızda.

Sağlıkta Reklam ve Pazarlama Yasakları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

   Öncelikle sağlık alanında reklam yapılması amaçlanırken, sağlık sektörünün tercih değil zorunlu bir hizmet, insan haklarının en temel gereksinimlerinden biri olduğu göz ardı edilmemelidir. Sağlık insanların en temel hak ve zorunluluğudur. Bu sebeple reklam yoluyla insanları yanlış bilgilendirmek, yanlış yönlendirmek ya da bilinen tabirle umut tacirliği yapmak kesinlikle yanlıştır, etik değildir. Sağlık sektöründe reklamın sınırlılıkları olmasının ana nedenlerinden biri de hasta ve hasta yakınlarının reklamlardan kolay etkilenebilecek durumda olmalarıdır. Tanıtım yaparken bu hususa dikkat edilmeli, yönlendirme amaçlı değil daha çok bilgi verme amaçlı içerikler hazırlanmalıdır. Sağlık alanında yanlış bir tedaviye hasta yönlendirilmemeli, bilgi verici, durumu açıklayıcı, geliştirici, koruyucu ve önleyici bilgiler vererek hastayı aydınlatabilecek bilgilere içerikte yer verilmelidir. Bunun yanında kendilerinin verdiği hizmetlerin neler olduğu bilimsel veri ve bilgilere uygun şekilde aktarılmalıdır. Sağlık sektöründe reklam olmalı ya da  olmamalı tartışmaları sürüp giderken, bu sektörde tanıtım ve bilgilendirme yapmak isteyen sektör çalışan ya da kurumlarının reklam verme konularında bunlara dikkat etmesi, hastayı yanlış tedaviye yönlendirme ya da onu kendi çıkarları doğrultusunda doğrudan yönlendirmeye çalışmadan dikkatli şekilde politikalarını oluşturması ve bu şekilde yoluna devam etmesi önem arz etmektedir.

Sağlık Sektöründe Outdoor Reklam

   Sosyal medyanın yaygınlaşması, reklamcılık sektörünü yeni bir yöne doğru itmiştir. Artık geleneksel reklam anlayışı kullanılmamakta, çağa uygun reklamcılık, dijital pazarlama gibi konulara oldukça önem verilmektedir. Sağlık sektöründe de tanıtım, günümüz şartlarında önemli bir hâl almıştır. Kurumlar hastalıklar hakkında bilgi vermek, çeşitli bilgilendirmeler yapmak, verdiği hizmetler ve uyguladığı bilimsel yöntemler hakkında bireyleri bilgilendirmek amacıyla bu sektörden çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Ancak yazımızda da belirttiğimiz gibi, sağlık sektörü oldukça hassas bir konu olduğundan bu konuda tanıtım yapmak, hizmetleri hakkında bireyleri bilgilendirmek isteyen kurum ve kuruluşların oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Bu sebeple doğru bir strateji izleyerek, dikkatli ve titiz bir çalışmayla insanların karşısına çıkmak, kendini doğru anlatabilmek ve bunu yaparken yanlış anlama ve yönlendirmelerden kaçınmak çok önemlidir. Bu yüzden sağlık sektöründe outdoor reklam konusunda oldukça plânlı bir politika yürütebilmek için uzmanlardan destek alınması oldukça önemlidir. Doğru ve açık bir politikayla rahat şekilde karşı tarafa ulaşabilir ve belirlediğiniz hizmet ya da bilgilerle onları aydınlatabilirsiniz.